Adlerz, G. (Gottfrid)

Person Info

Adlerz, G. (Gottfrid)

Address
Telephone
Fax
Email
Web Site
Publications
18
Records Collected
0
# of Collecting Events
0
Citation Publication Year PDF File
Adlerz G. 1886; Myrmecologiska studier. II. Svenska myror och deras lefnadsförhållanden. Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Academiens Handlingar. 11(18):1-329 1886
Adlerz G. 1887; Notices myrmécologiques. Entomologisk Tidskrift. 8:155-165 1887
Adlerz G. 1887; Myrmecologiska notiser. Entomologisk Tidskrift. 8:41-50 1887
Adlerz G. 1895; Om en myrliknande svensk spindel. Entomologisk Tidskrift. 16:249-253 1895
Adlerz G. 1896; Myrmekologiska Studier. III. Tomognathus sublaevis Mayr. Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Academiens Handlingar. 21(4):3-76 1896
Adlerz G. 1896; Myrmecologiska notiser. Entomologisk Tidskrift. 17:129-141 1896
Adlerz G. 1896; Stridulationsorgan och ljudf"ornimmelser hos myror. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akadamiens Förhandlingar. 52:769-782 1896
Adlerz G. 1901; Biologiska medddelanden om rofsteklar. Entomologisk Tidskrift. 21:161-200 1901
Adlerz G. 1902; Myrmekologiska Studier. IV. Formica suecica n. sp., eine neue schwedische Ameise. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akadamiens Förhandlingar. 59:263-265 1902
Adlerz G. 1904; Lefnadsförhållanden och instinkter inom familjerna Pompilidae och Sphegidae. Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. (4)37(5):1-181 1904
Adlerz G. 1907; Lefnadsförhållanden och instinkter inom familjerna Pompilidae och Sphegidae. II. Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. (4)42(1):1-48 1907
Adlerz G. 1908; Zwei Gynandromorphen von Anergates atratulus Schenk. Arkiv för Zoologi. 5(2):1-6 1908
Adlerz G. 1909. Orienteringsförmågen hos steklar. Bilaga till Redogörelsen för Sundsvalls Högre Allmänna Läroverk 1908-1909. Sundvall: Akt.-Bol. Rob. Sahlins Bocktryckeri; 1909
Adlerz G. 1909; Nya iakttagelser öfver Ammophila (Miscus) campestris. Entomologisk Tidskrift. 30:163-176 1909
Adlerz G. 1910; Lefnadsförhållanden och instinkter inom familjerna Pompilidae och Sphegidae. III. Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. (4)45(12):1-75 1910
Adlerz G. 1912; Lefnadsförhållanden och instinkter inom familjerna Pompilidae och Sphegidae. IV. Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. (4)47(10):1-61 1912
Adlerz G. 1914; Formica fusca-picea Nyl., en torfmossarnas myra. Arkiv för Zoologi. 8(26):1-5 1914
Adlerz G. 1916. Grävsteklarnas liv. Stockholm: Magn. Bergvalls Förlag; 1916